Peter Madsen
Menneskesønnen - se forsiden i større format

Menneskesønnen, 1995

Efter mere end tre års arbejde med tekst og tolkning, utallige skitser, research i Israel og 136 malede sider, forelå Menneskesønnen - en tegneserie malet i akvarel. Historien er baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente. Tegneseriens unikke vekselvirkning mellem ord, billeder, former, farver, lys, skygger, linier og synsvinkler giver en visuel åbning til fortællingen om Jesu liv. Gennem disciplen Peters almenmenneskelige tanker og spørgsmål bliver den udødelige fortælling levende. Menneskesønnen er blevet en klassiker i Danmark og bruges af de fleste præster i konfirmand- og i kristendomsundervisningen i skolen. Den er indtil nu solgt i over 200.000 eksemplarer i Danmark. Bogen er foreløbig kommet på dansk, fransk, italiensk, svensk, norsk og færøsk og har modtaget en række priser i ind- og udland.

"Et fund af en tegneserie, der klart distancerer alle tidligere forsøg i ind- og udland på at overføre Bibelen til det svære tegneseriemedie. Madsens sider er gennemsyrede af lys og næstekærlighed - samtidig med at han formidler den elementært spændende historie, som Jesu liv jo er."
(Fyns amts avis 08.11.95)

Det Danske Bibelselskab har også udgivet en undervisningshåndbog til Menneskesønnen, udarbejdet af religionspædagog John Rydahl og en diasserie med 22 sider fra bogen. De 3 plakater "Vandring på søen", (side 46) "Nadveren" (side 100/101) og Jesu dåb"(side 15) kan også købes hos Bibelselskabet.

Se sider og skitser fra bogen:English
Copyright: Peter Madsen og Det Danske Bibelselskab - webmaster:Sissel Bøe - www.petermadsen.info