Manus - Layoutskitse 2 - Den rentegnede side - Håndtekstning - Digital tekstning - Farvelægning - Den færdige side Fra manus til...

Balladen om Balder, side 29. Peters første skitser

Iscenesættelsen af historien foregår først som grove skitser på A4 papir, hvor det vigtigste er den overordnede disposition på siden, opdelingen i billeder, synsvinkler og beskæring, rytmen i billedrækkefølgen og dialogens placering. Der laves mange løse skitser for hver side og sideløbende tager evt. nye figurer og/eller miljøer form.

Copyright: Peter Madsen og Carlsen Comics - webmaster:Sissel Bøe - www.petermadsen.info